بورس ریپورت - اخبار و آموزش و مقالات بورس،بورس،اخبار بورس،آموزش بورس،خبر اقتصادی،پول،پول و بورس،سرمایه گذاری در بورس،بورس ایران،بورس تهران،بورس مشهد،اخبار پدیده،اخبار علمی آموزشی فرهنگی

آمار تولید و فروش فروردین ماه ۳۰ شرکت بزرگ و تاثیر گذار بازار سرمایه

Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.

آمار تولید و فروش فروردین ماه 30 شرکت بزرگ و تاثیر گذار بازار سرمایه

در پی انتشار آمار تولید و فروش فروردین ماه شرکت های بورسی و فرابورسی، تحلیلی کوتاه از نخستین ماه فعالیت ۳۰ شرکت در سال جدید از سوی یک کارگزاری ارایه شد.

به گزارش رادیوسهام ، به دنبال ادامه دار بودن انتشار نخستین آمار ماهانه تولید و فروش سال جاری، ۳۰ شرکت بورسی و فرابورسی دیگر از گروه های فلزات اساسی،استخراج کانه های فلزی،محصولات شیمیایی،سرمایه گذاری،فراورده های نفتی،رایانه و لاستیک عملکرد یک ماهه خود را منتشر کردند که کارگزاری بانک توسعه صادرات تحلیلی کوتاه از فعالیت یک ماهه شرکت های مذکور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و ماه قبل از آن ارائه کرد.

آلمینیوم ایران

“فایرا” در فروردین ۱۱۶ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته کاهش ۲۷ درصدی داشته است. این در حالی است که فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۵۳ درصدی داشته است.نرخ فروش شمش خالص به عنوان محصول اصلی در فروردین ماه نسبت به ماه گذشته کاهش یک درصدی داشته و نرخ فروش شمش خالص صادراتی در فروردین ماه نسبت به ماه گذشته افزایش ۶ درصدی داشته است.همچنین مقدار فروش شرکت نسبت به ماه گذشته کاهش ۲۸ درصدی و نسبت به فروردین ماه سال گذشته افزایش ۸ درصدی داشته است.

فولاد کاوه جنوب کیش

“کاوه” در فروردین مبلغ ۱۷۱ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته کاهش ۶۶ درصدی و نسبت به فروردین ماه سال گذشته، افزایش ۲۱۱ درصدی را نشان می دهد.مقدار فروش شمش بیلت صادراتی در این ماه نسبت به ماه گذشته کاهش ۵۴ درصدی و نرخ فروش آن کاهش ۶ درصدی داشته است.مقدار فروش کل شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۸۰ درصدی داشته است.

فرآوری مواد معدنی ایران

“فرآور” در فروردین ۶۵۰ تن شمش روی تولید و ۲۶۷ تن به فروش رسانده است.نرخ فروش هر تن شمش روی با افزایش ۵ درصدی نسبت به اسفند ماه به ۱۶٫۳ هزار تومان رسیده است. مقدار تولید و فروش در مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۷۱۲ و ۱۰ تن بوده است.کل مبلغ فروش در فروردین ماه ۴٫۴ میلیارد تومان گزارش شده است.

مس شهید باهنر

“فباهنر” در فروردین ۱۰ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی داشته اما نسبت به ماه گذشته با کاهش ۸۵ درصدی همراه بوده است.از منظر مقدار فروش، شرکت در فروردین فروش ۲۶۳ تن محصولات مختلف داشته که این مقدار نسبت به فروردین ماه گذشته با رشد ۱۷ درصدی و نسبت به ماه گذشته با کاهش ۹۰ درصدی همراه بوده است.نرخ فروش محصولات نیز نسبت به ماه گذشته با افزایش همراه بوده است.

آهن و فولاد ارفع

“ارفع” در فروردین ۷۵٫۷ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۸ درصدی و نسبت به اسفند ماه کاهش ۶۸ درصدی داشته است.مقدار فروش شرکت هم ۳۶ هزار تن بوده که در فروردین ماه سال گذشته ۵۵ هزار تن فروخته است.از لحاظ نرخ فروش، میانگین نرخ فروش در فروردین ۲۰۸۸ بوده که نسبت به ماه گذشته کاهش ۸ درصدی داشته است.

کالسیمین‌

“فاسمین” در فروردین ۶۵۸۴ تن کنسانتره روی پخته، ۳۳۵۹ تن شمش روی، ۵۹۳ تن کنسانتره سرب و ۱۷۰۴۹ تن کنسانتره روی خام را تولید کرده است.مقدار فروش شمش روی ۱۱۰۳ تن بوده و نرخ فروش هر تن شمش روی با افزایش ۳ درصدی نسبت به اسفند ماه ۱۶۰۶۳٫۹ هزار تومان گزارش شده است.مقدار فروش کنسانتره سرب نیز ۹۴۶ تن و نرخ فروش آن نسبت به اسفند ماه کاهش ۱۱ درصدی داشته و به ۴۹۱۶ تومان رسیده است.

مقدار تولید و فروش شمش روی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۴ درصد افزایش و ۲ درصد کاهش داشته است.مبلغ فروش فروردین ۲۳٫۴ میلیارد تومان است که در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته ۶۸ درصد رشد کرده است.

پیش بینی شرکت برای سه ماهه ابتدای سال جاری فروش ۲ هزار تن کنسانتره سرب و ۸ هزار تن شمش روی بوده که تاکنون ۴۷ درصد از مقدار پیش بینی شده کنسانتره سرب و ۱۴ درصد از مقدار پیش بینی شده شمش روی را به فروش رسانده است.

کیمیای زنجان گستران

“کیمیا” در فروردین ۱۴۶۹ تن کنسانتره روی اکسیده و ۲۳ تن کنسانتره سرب اکسیده و ۴۳۲ تن کنسناتره روی سولفوره تولید کرده است.مقدار فروش کنسانتره روی اکسیده ۳۹۱ تن بوده و نرخ فروش با کاهش ۲۴ درصدی نسبت به اسفند ماه به ۱۴۹۱٫۶ تومان به ازا هر تن رسیده است.

مقدار تولید و فروش کنسانتره روی اکسیده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۶۱ درصد و ۴۷ درصد کاهش یافته است.مقدار فروش کنسانتره سرب اکسیده ۱۴۸ تن و نرخ فروش ۴۹۶۶٫۹ تومان است.کل مبلغ فروش فروردین ماه ۱۳ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته ۷۵ درصد رشد کرده است.

زرین معدن آسیا

“فزرین” در فروردین ۱۹۴ تن کنسانتره سرب و ۳۴۸۸ تن کنسانتره روی را تولید کرده و ۵۳۶۶ تن کنسانتره روی را به فروش رسانده است. نرخ فروش هر تن کنسانتره روی با کاهش ۲۲ درصدی نسبت به اسفند به ۱۶۴۵ تومان رسیده است.مقدار تولید و فروش کنسانتره روی در مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۷۷۰ تن و ۱۶۱۷ تن بوده است.کل مبلغ فروش شرکت در فروردین ماه ۸٫۹ میلیارد تومان ثبت شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۲۲ درصدی داشته است.

توسعه معادن و فلزات

“ومعادن” در فروردین اقدام به شناسایی ۷٫۶ میلیارد تومان سود از فروش “فملی و کنور” کرده و در این ماه ۱۵٫۴ میلیارد تومان سهام شرکت های خارج از بورس خریداری کرده است.

معادن‌ منگنز ایران‌

“کمنگز” در فروردین ۴ هزار تن سنگ منگنز دانه بندی تولید و ۷۶۱۸ تن به فروش رسانده است. نرخ فروش هر تن برابر با ۳۴۸٫۸ تومان است که در مقایسه با اسفند ماه کاهش ناچیز یک درصدی داشته است.در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مقدار تولید و فروش به ترتیب ۲۵ و ۶۱ درصد رشد داشته است. نرخ فروش نیز ۳۱ درصد افزایش یافته است.پیش بینی فروش ۱۶٫۷ هزار تن سنگ منگنز دانه بندی شده برای سه ماهه ابتدایی سال جاری بوده که تا کنون ۴۶ درصد از آن را پوشش داده است.مبلغ فروش پیش بینی شده برای سه ماهه ابتدای سال جاری ۵٫۵ میلیارد تومان بوده که تا کنون ۴۹ درصد از آن را محقق کرده است.

چادرملو

“کچاد” در فروردین ۳۲۸ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته کاهش ۲۶ درصدی و نسبت به فروردین سال گذشته افزایش ۷۵ درصدی داشته است.عمده محصولات در این ماه با نرخ بیشتری نسبت به ماه گذشته به فروش رسیده اند و کاهش مبلغ فروش عمدتا به دلیل کاهش مقداری محصولات است. در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مقدار فروش محصولات ۶ درصد کاهش داشته است.

گل گهر

“کگل” در این ماه مبلغ ۵۴۴ میلیارد تومان فروش داشته که رشد ۷۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و رشد ۲۶ درصدی نسبت به اسفند ماه را نشان می دهد.از لحاظ مقداری شرکت نسبت به فروردین سال گذشته ۲۶ درصد رشد داشته است.

نرخ فروش گندله داخلی رشد حدود ۱۰ درصدی نسبت به اسفند داشته است.مبالغ فروش داخلی بر اساس نرخ شمش فولاد خوزستان در سه ماهه چهارم سال ۹۶ محاسبه شده است. پس از دریافت نرخ شمش فولاد خوزستان در سه ماهه اول سال ۹۷ مبلغ فروش داخلی محاسبه و گزارش خواهد شد.

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

“وتوصا” در فروردین مبلغ ۳٫۴ میلیارد تومان سود از فروش “وخاور و فایرا” شناسایی کرده است. همچنین ۴٫۲ میلیارد تومان اوراق خزانه و صندوق با درآمد ثابت خریداری کرده است.این شرکت بورسی در سال مالی منتهی به شهریور ۹۷ مبلغ ۴۵٫۹ میلیارد تومان درآمد سهام شناسایی کرده و در فروردین ماه درآمدی به مبلغ فوق اضافه نشده است.

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

“گوهران” در فروردین اقدام به شناسایی ۹۰۵ میلیون تومان زیان عمدتا از فروش بانک تجارت و صادرات کرده و در این ماه ۴٫۷ میلیارد تومان اوراق مشارکت، ارتباطات سیار، وهور، شرانل، کنور و … خریداری کرده است. در سال مالی منتهی به آذرماه ۹۷ مبلغ ۳٫۱ میلیارد تومان درآمد سود سهام محقق کرده که مبلغ ۱۱۴ میلیون تومان مربوط به فروردین ماه بوده است.

نفت ایرانول

“شرانل” در فروردین مبلغ ۶۰ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته کاهش ۶۰ درصدی و نسبت به فروردین ماه سال گذشته، افزایش ۳۰ درصدی را نشان می دهد.مقدار فروش انواع روانکار در این ماه نسبت به ماه گذشته کاهش ۵۰ درصدی و نرخ فروش آن کاهش ۲۸ درصدی داشته است.مقدار فروش کل نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۴ درصدی داشته است.

نفت پارس

“شنفت” در فروردین ماه ۴۶٫۸ میلیارد تومان فروش داشته که ۹۱ درصد از فروش مربوط به انواع روانکار است.مبلغ فروش این شرکت بورسی نسبت به ماه گذشته کاهش ۵۴ درصدی و نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۵۰ درصدی داشته است.مقدار فروش شرکت نیز نسبت به ماه گذشته کاهش ۴۸ درصدی و نسبت به فروردین ماه سال گذشته افزایش ۲۷ درصدی داشته است.نرخ فروش انواع روانکار به عنوان محصول اصلی شرکت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته کاهش ۱۴ درصدی داشته است.

پتروشیمی مارون

“مارون” در فروردین مبلغ ۵۰۳ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته افزایش ۵ درصدی را نشان می دهد. این در حالی است که فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۰ درصدی داشته است.از لحاظ مقداری شرکت در این ماه ۱۳۹,۷۴۰ تن انواع محصولات به فروش رسانده که نسبت به ماه گذشته افزایش ۳ درصدی و نسبت به فروردین سال گذشته کاهش ۸ درصدی داشته است.

عمده فروش مربوط به محصول اتیلن است که نرخ آن در فروردین نسبت به ماه گذشته افزایش ۳۰ درصدی داشته است.جم و مارون از معدود شرکت هایی هستند که مبلغ فروش فروردین ماه آنها نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است که عمدتا به دلیل افزایش نرخ محصولات بوده است.

پتروشیمی فناوران

“شفن” در فروردین ۷۰ هزار تن متانول تولید کرده و ۸۱ هزار تن را به فروش رسانده است. نرخ فروش در هر تن متانول با افزایش ۲۴ درصدی نسبت به اسفند به ۲۰۶۴٫۶ تومان رسیده است.در مقایسه با اسفند نیز تولید افزایش ناچیز یک درصدی و مقدار فروش افزایش ۱۷ درصدی داشته است.مقدار تولید و فروش متانول در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲۳ و ۴۲ درصد رشد داشته است.

مقدار تولید و فروش اسید استیک در فروردین به تتیب ۱۰ و ۶ هزار تن بوده است.کل مبلغ فروش تا کنون ۱۸۴٫۶ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲۳ درصد و در مقایسه با اسفند ماه ۳۷ درصد افزایش یافته است.نرخ فروش هر تن متانول پتروشیمی خارک ۱۶۲۴٫۳ تومان و نرخ فروش هر تن متانول زاگرس ۱۶۸۵٫۲ تومان در فروردین گزارش شده است.

پتروشیمی پردیس

“شپدیس” در فروردین ۱۳۲۵۵۲ تن آمونیاک تولید کرده و ۱۷۲۲۶ تن از آن را به فروش رسانده است.تولید اوره ۲۰۷۵۴۰ تن گزارش شده است. مقدار فروش اوره داخلی ۳۷۰۸۲ و اوره صادراتی ۲۲۳۴۷۴ تن است. نرخ فروش اوره صادراتی با افزایش ۱۵ درصدی به ۱۱۸۸٫۴ تومان رسیده است.کل مقدار تولید اوره از مهر ماه تا کنون ۱۳۵۷ هزار تن و مقدار فروش اوره ۱۴۱۲ هزار تن بوده و ۵۹ درصد از مقدار فروش اوره پیش بینی شده در بودجه را پوشش داده است.

مبلغ فروش ثبت شده در فروردین ۳۰۷٫۶ میلیارد تومان بوده که معادل ۱۳ درصد از بودجه است.همچنین کل مبلغ فروش از ابتدای سال مالی تا کنون بالغ بر ۱٫۵هزار میلیارد تومان بوده و شرکت تا کنون ۶۴ درصد از مبلغ بودجه را پوشش داده است.

پتروشیمی کرمانشاه

“کرمانشا” در ماه مذکور ۳۵۷۲۴ تن آمونیاک تولید کرده و ۵۸ تن را به فروش رسانده است. تولید اوره ۶۳۴۸۱ تن بوده و مجموع فروش داخلی و صادراتی اوره ۷۹۱۸۶ تن گزارش شده است.

مقدار فروش اوره صادراتی با افزایش چشمگیر از ۲۶۴۵ تن در مدت مشابه سال قبل به ۵۰۶۶۲ تن رسیده است. مقدار فروش اوره در فروردین در مقایسه با اسفند افزایش ۵۵ درصدی را نشان می دهد.نرخ فروش اوره صادراتی با کاهش ۸ درصدی نسبت به اسفند ماه به ۱۰۸۵٫۴ تومان به ازا هر تن رسیده است.پیش بینی شرکت برای سه ماهه ابتدای سال جاری فروش ۱۶۸۳۰۰ تن اوره بوده که تا کنون ۴۷ درصد از مقدار پیش بینی شده را به فروش رسانده است.

پتروشیمی مبین

“مبین” درفروردین ماه مبلغ ۳۴۰ میلیارد تومان فروش داشته که این مبلغ در مقایسه با ماه گذشته رشد ۴ درصدی و در مقایسه با فروردین سال گذشته تقریبا بدون تغییر بوده است.نرخ فروش سه محصول اصلی برق، بخار و اکسیژن نسبت به ماه گذشته به طور میانگین با رشد ۱۱٫۵ درصدی همراه بوده است.نرخ فروش گاز آن نسبت به ماه گذشته با کاهش ۳ درصدی همراه بوده اما برابر با نرخ فروش در فروردین سال گذشته بوده است.

پتروشمی شازند

“شاراک” در فروردین ۲۶۴ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته ۱۵ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.از لحاظ مقداری شرکت در این ماه اقدام به فروش ۶۲۱۲۹ تن انواع محصولات خود کرده که نسبت به فروردین ماه سال گذشته افزایش ۴ درصدی و نسبت به اسفند ماه کاهش ۱۹ درصدی داشته است.مقایسه نرخ فروش محصولات با ماه گذشته افزایش نرخ در محصولات اصلی ( پلی اتیلن سنگین و پلی پروپیلن) را نشان می دهد.

افست

“چافست” در فروردین ماه موفق به فروش ۷ میلیارد تومان انواع محصول خود شده که معادل ۴ درصد از بودجه کل شرکت است.همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ ۶۷ میلیارد تومان رسیده که معادل ۴۰ درصد از بودجه شرکت است و برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی ۹۸ میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.

کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی گذشته مبلغ ۱۸۶ میلیارد تومان بوده و پیش بینی برای کل سال مالی ۹۷، مبلغ ۱۷۳ میلیارد تومان است که از این مبلغ ۷٫۵ میلیارد تومان به درآمد خدمات اختصاص دارد که تاکنون در گزارشات ماهانه مبلغی از این قسمت شناسایی نشده است.با توجه به اینکه تولید،توزیع و انتشار کتب درسی ابتدایی فعالیت اصلی شرکت بوده و به علت اینکه توزیع، انتشار و فروش کتب مذکور از ابتدای زمستان هر سال شروع و عمدتاً در تابستان صورت می گیرد لذا فروش و همچنین سود پیش بینی شده به صورت فصلی قابلیت مقایسه ندارد.

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

“زگلدشت” در فروردین مبلغ ۵ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته کاهش ۴ درصدی و نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۷ درصدی داشته است.از لحاظ مقدار فروش، در فروردین ماه ۹ درصد افزایش در مقدار فروش شیر نسبت به فروردین ماه سال گذشته دیده می شود.نرخ فروش شیر در این ماه نیز تغییر چندانی نسبت به اسفند ماه نداشته است.

زغال سنگ پروده طبس

“کپرور” در فروردین مبلغ ۲٫۷ میلیارد تومان زغالسنگ کک شو فروخته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۶۰ درصدی داشته است. مقدار فروش شرکت ۴۹۱۷ تن بوده و در فروردین ماه سال گذشته ۱۲۴۴ تن بوده است.مبلغ فروش شرکت نسبت به ماه گذشته کاهش ۵۶ درصدی داشته که عمدتا به دلیل کاهش در مقدار فروش بوده و نرخ فروش تغییر چندانی نداشته است.

کارت اعتباری ایران کیش

“رکیش” در فروردین مبلغ ۲۹٫۸ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۶ درصدی داشته است.درآمد شرکت نسبت به اسفند ماه کاهش ۱۶ درصدی را نشان می دهد.عمده درآمد شرکت مربوط به اجاره دستگاه های کارت خوان و خالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک است.

تجارت الکترونیک پارسیان

“رتاپ” در فروردین مبلغ ۶۰ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۲ درصدی داشته است.درآمد شرکت نسبت به اسفند کاهش ۱۶ درصدی را نشان می دهد.عمده درآمد مربوط به فروش شارژ تلفن همراه است که نسبت به ماه گذشته افزایش ۲ درصدی داشته است.

کویر تایر

“پکویر” در فروردین به فروش ۱۸ میلیارد تومان انواع محصول دست یافت که معادل ۴ درصد از بودجه کل شرکت است.همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ ۷۴ میلیارد تومان رسیده که معادل ۱۸ درصد از بودجه و برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی ۳۳۶ میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.

کل مبلغ فروش در سال مالی گذشته شرکت مبلغ ۳۶۲ میلیارد تومان بوده و پیش بینی برای کل سال مالی ۹۷ بالغ بر ۴۱۰ میلیارد تومان است.نرخ فروش تایر شرکت تقریبا نسبت به ماه پیش بدون تغییر گزارش شده است.

بارز

“پکرمان” در فروردین مبلغ ۵۰ میلیارد تومان فروش داشته که این مبلغ نسبت به ماه گذشته با افت ۴۲ درصدی همراه بوده اما نسبت به فروردین سال گذشته با رشد ۱۰ درصدی همراه شده است.مقدار فروش شرکت در ماه نخست سال ۹۷، ۴۲۲۰ تن بوده که این مقدار فروش در مقابل مقدار فروش اسفند ماه با کاهش ۴۴ درصدی همراه بوده است. اما در مقایسه با فروردین ۹۶ با رشد ۷ درصدی همراه بوده است.نرخ های فروش تایر نسبت به ماه پیش به طور میانگین با رشد ۳ درصدی همراه بوده است.

ایران تایر

“پتایر” در این ماه ۴ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته با کاهش ۵۵ درصدی همراه بوده است. همچنین نسبت به ماه گذشته با کاهش ۸۰ درصدی همراه بوده است.از منظر مقدار فروش، شرکت در ماه مذکور ۳۸۵ تن انواع تایر به فروش رسانده که نسبت به فروردین سال گذشته با رشد ۹ درصدی همراه بوده است.نرخ فروش تایر بایاس در فروردین نسبت به ماه گذشته با کاهش ۲ درصدی و نرخ فروش تایر رادیال نسبت به ماه گذشته با رشد ۲ درصدی همراه بوده است.

منبع: عصرمالی

نوشته آمار تولید و فروش فروردین ماه ۳۰ شرکت بزرگ و تاثیر گذار بازار سرمایه اولین بار در اخبار بورس بخوانید

دیدگاه کاربران انتشار یافته : 0 - در انتظار بررسی : 4
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.