بورس ریپورت - اخبار و آموزش و مقالات بورس،بورس،اخبار بورس،آموزش بورس،خبر اقتصادی،پول،پول و بورس،سرمایه گذاری در بورس،بورس ایران،بورس تهران،بورس مشهد،اخبار پدیده،اخبار علمی آموزشی فرهنگی

بورس ریپورت - اخبار و آموزش و مقالات بورس

دو زیرمجموعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی فجر و مبین با اعلام ابهام و تفسیر متفاوت در مورد فرمول محاسبه قیمت خدمات جانبی و دستورالعمل شورای رقابت،خواهان توقف نماد تا اطلاع ثانونی شدند.